Дистрибуция, монтаж и сервизно обслужване на автомобилни газови уредби
 
Към калкулатора за ефективност... 

Нашата фирма поддържа цялата гама от произведени аванс процесори (коректори), необходими за правилната работа на вашия автомобил при експлоатация на метан.

Предлагаме емулатори за инжекторите на 3-4-5-6-8 цилиндрови автомобили. Богата гама смесители, балони за пропан-бутан и метан (различни литражи), както и всички необходими консумативи за дооборудване на вашия автомобил.

Разполагаме с ремонтни комплекти и мембрани (оригинални и български) за всички видове изпарители, газови и бензинови вентили, нивомери.

Системи за автомобили Системи за автомобили
многоточков инжекцион моно инжекцион
       
       
LPG CNG LPG CNG
       
система за впръскване система за впръскване система с редуктор   система с редуктор
на гориво OMEGAZ   на гориво OMEGAZ и SE 81 SIC или SE 81 с TN 1 SIC или TN 1 с
  аванс процесор   автоматичен или ръчен автоматичен или ръчен
система IGS     превключвател   превключвател и
  система IGS и аванс процесор   аванс процесор
система V05 с ламбда      
контрол     система V05 с ламбда система V05 с ламбда система V05 с ламбда
  контрол и аванспроцесор контрол     контрол и аванс процесор
система с редуктор    
SE 81 SIC или SE 81 с система с редуктор
автоматичен превключ- TN 1 SIC или TN1 с
вател,емулатор и   автоматичен превключ-
смесител     вател,емулатор, смеси-
тел и аванс процесор
 
Системи за
карбураторни автомобили
   
   
LPG CNG
     
система с редуктор система с редуктор  
SE 81 SIC или SE 81 TN 1 SIC или TN 1 за
с ключ реле време карбуратор с ключ реле
  време и аванс процесор
   
система с редуктор система с редуктор  
RENZOMATIC с ключ TN Л/А за карбуратор и
с обогатител аванс процесор